0 fəaliyyət
Şamaxı, Nizamida İdman və Döyüş Sənəti