0 fəaliyyət
Şamaxı, Mərkəzda İdman və Döyüş Sənəti